Pravno obvestilo - SI

 Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.schumi.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja »Franci Goričan s.p.« ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v www.schumi.si.

Omejitev odgovornosti - splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.schumi.si so informativne narave. Podjetje Franci Goričan s.p se bo trudilo za optimalno delovanje www.schumi.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.schumi.si. Vsi uporabniki uporabljajo www.schumi.si na lastno odgovornost. Niti podjetje Franci Goričan s.p, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.schumi.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv in oglasov na www.schumi.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podjetje Franci Goričan s.p tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Podjetje Franci Goričan s.p ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.schumi.si.

Podjetje  Franci Goričan s.p se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Omejitev odgovornosti - oglasi

Podjetje Franci Goričan s.p ne prevzema nobene odgovornosti za resničnost objavljenih podatkov, niti podatkov, ki jih vpisujejo trgovci ali fizične osebe kot oglaševalci / prodajalci. Vsak dogovor o nakupu / prodaji vozila oz. predmeta, objavljenega na straneh www.schumi.si je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki vozilo/predmet prodaja in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter podjetjem Franci Goričan s.p..
Za celotno vsebino oglasa, vključno s posredovanimi fotografijami, objavljeno ceno, ter navedbo pravilnih kontaktnih podatkov odgovarja izključno oglaševalec oz. oseba, katera oglas odda v objavo.


Podjetje Franci Goričan s.p. si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja oglasa pred objavo, zavrnitve objave, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali kateregakoli dela oglasa, v kolikor je ta neprimernen, vsebinsko sporen, zavajajoč ali kakorkoli neprimeren za objavo po kriteriju urednikov www.schumi.si.

 

Tipični primer spornih vsebin:
- nepravilno objavljeni kontaktnimi podatki
- neresnični kontaktni podatki
- ponudbe komercialne linije
- oglas posredniške ponudbe
- oglaševanje storitvene dejavnosti 
- oglas z zavajajočo ceno
- oglas z namenom zbiranja ponudb
- oglas z neprimerno ali avtorsko sporno fotografijo(kopiranje fotografije iz drugega medija ali iz oglasa drugega prodajalca)
- vsebinsko neprimeren oglas (oz. t.i. smetenje posamezne rubrike, primeri: oglasi za živali, kmetijske pridelke, računalniško opremo.)
- podvajanje oglasa iste vsebine oz. ponudbe istega vozila
- oglas, ki ne ponuja enoznačno določenega posameznega vozila / artikla
- oglaševanje neaktualne ali zavajajoče ponudbe (vozila ni na zalogi...)
- oglaševanje spornih izdelkov (primer: piratski izdelki, kopije izdelkov...)
- oglas, ki se v opisu sklicuje na oglas v drugem mediju
- oglas, ki ponuja razne stroje in opremo, objavljen v katerikoli rubriki

- oglas za različne dele avtomobila, objavljen pod rubriko AVTO (npr. oglaševanje vozila po delih - takšen oglas sodi v rubriko OPREMA / AVTO PO DELIH)
- oglas z vsebino KUPIM (objava takšnega oglasa NI dopustna)

Podjetje Franci Goričan s.p. si pridržuje pravico, da blokado ali izbris oglasa sporne vsebine zaračuna po veljavnem ceniku.

Oglaševalec z oddajo oglasa prevzema tudi celotno kazensko in odškodninsko odgovornost, povezano z oddajo, urejanjem, brisanjem in vsebino celotnega oglasa ali kateregakoli dela vsebine oglasa.


Oglas za prodajo je objavljen BREZPLAČNO, objavljen pa bo do preklica oz. največ 30 dni. Brezplačna objava za prodajo je na voljo za fizične osebe, v istočasni brezplačni objavi pa je lahko največ pet(5) oglasov. Vsak nadaljni oglas ali oglas pravne osebe se zaračuna po ceniku. Oglaševanje storitev (npr. najem...) fizičnim osebam ni dovoljeno, saj bi to lahko predstavljajo kršitev Zakona o preprečevanju dela na črno.

 

Omejitev odgovornosti - plačane vsebine in objave


Podjetje Franci Goričan s.p. si pridržuje pravico do takojšnje zavrnitve objave, izbrisa objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa v primeru zamude pri plačilu objave. V omenjenem primeru si pridržujemo tudi pravico do takojšnje prekinitve naročniškega razmerja z neplačnikom. Ravno tako si pridržujemo pravice do zavrnitve objave ali zavrnitve dostopa do uporabniškega računa trgovcu, ki ima evidentirano pomanjkanje sredstev na računu v Evidenci o neporavnanih obveznostih. Pridržujemo si tudi pravico do zavrnitve registracije trgovca - družbe, ki je preko povezanih družb (isti so-ustanovitelji, družbeniki, odgovorne osebe, kontaktne osebe, kontaktni podatki...) že oglaševala na straneh www.schumi.si, obveznosti pa niso bile v celoti poravnane.

Vračilo kupnine

 Ker so naše storitve digitalnega tipa, in ker kupec takoj po plačilu dobi polen dostop to izbranih storitev, ne vračamo kupnine. V kolikor želite več informacij nas kontaktirajte preko 'Kontakt' formularja zgoraj.

Nedopustna uporaba

Za nedopustno uporabo strani www.schumi.si se šteje: 
- poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku 
- posredovanje lastnih dostopnih podatkov tretjim osebam
- namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja 
- uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov 
- kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
- uporaba podatkov, objavljenih na straneh www.schumi.si v komercialne namene 
(primer: zloraba email naslovov, kopiranje vsebine ali dela vsebine oz. oglasa, ...) 
- objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice 
- ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino 
- posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri oddaji / urejanju oglasne vsebine
- uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.
- uporaba spletnih aplikacij tretjih oseb za dostop ali urejanje vsebine na spletni strani www.schumi.si(npr.: screen, web oz. page scraping)

Oglaševalec se strinja, da se za potrebe spora ob oddaji oglasa zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Omejitev uporabe informacij in gradiv 
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.

Objava na spletni strani www.schumi.si predstavlja vsebino in informacije, ki so vsebinsko standardizirane. S pomočjo različnih aplikacij je prikaz podatkov poenoten, prikaz fotografij optimiziran, podatki pa so razvrščeni na tak način, da v primerjavi s posameznimi vnosnimi podatki pred objavo pridobijo velik delo dodatne vrednosti. Tudi zaradi opisanih lastnosti se oglaševalec strinja, da pridobi podjetje Franci Goričan s.p. avtorsko pravico objave in distribucije vsebine objave oglasa, posameznega dela oglasa ali fotografije. 

Oglaševalec se tudi strinja, da se v izogib nepooblaščenemu kopiranju vse fotografije, objavljene na straneh www.schumi.si označijo z oznako Copyright (C) www.schumi.si ali kakršnokoli drugo oznako, ki jo za takšne potrebe uporabi Franci Goričan s.p..

Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.schumi.si(ali katerikoli podstrani) ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.schumi.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. 

Registrirani trgovci imajo v času veljavnega naročniškega razmerja pravico uporabljati vsebino, ki prikazuje oglase trgovca (svoje oglase) s prikazom in uporabo na podstraneh svoje spletne strani ali v obliki tiskanega izpisa na svojem prodajnem mestu na sedežu podjetja, ni pa dovoljeno teh podatkov (npr. seznam oglasov trgovca na spletni strani ali podstrani www.schumi.si) uporabiti kot vir podatkov za objavo v drugih medijih! 


Podjetje Franci Goričan s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.schumi.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Franci Goričan s.p. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Franci Goričan s.p. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

Podjetje Franci Goričan s.p. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Podjetje Franci Goričan s.p.  podatke o obiskanosti www.schumi.si uporablja za lastne potrebe.

O pravnem obvestilu

Podjetje Franci Goričan s.p.. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

 

 

 

Schumi.si

GF Motorsport, Franci Goričan s.p.